Realizacja i dostawa Towarów

Realizacja i dostawa Towarów.

1.Zamawiający może składać Zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

Nowy Rok

Święto Trzech Króli

Wielkanoc

Poniedziałek wielkanocny

Święto Pracy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Dzień Wszystkich Świętych

Narodowe Święto Niepodległości

Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia www.swiat-alkoholi.pl . W dniach, w których „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. będzie zamknięte  nie będzie można rezerwować terminu dostawy.

2. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów za pomocą firmy kurierskiej TNT Express.

3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 8 zdanie 2.

4. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie w obszarze swojej działalności. Weryfikacja obszaru dostawy następuje poprzez podanie kodu pocztowego przez Zamawiającego. Kod pocztowy oraz adres dostawy nie musi być tożsamy z kodem pocztowym miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

6. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT Express.

7. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien w obecności doręczającego Kuriera, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci ALKOHOLU mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej i będącej w stanie trzeźwości. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera niepełnoletni lub nietrzeźwy domownik Zamawiającego Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.